1- طریقه خواندن مقاومت ها:

  2- بررسی مدار درجریان acوdc:

3-بررسی مدار موازی در مدارacوdc:

 4- تحلیل در دو حالت کلید باز وبسته:

5- قضیه جمع آثار:

 6- اتصال ستاره به مثلث:

7- قضیه حداکثر توان:

 8- انتقال حداکثر توان به بار :

 9- بررسی سلف وخازن در مدار جریان مستقیم:

 10- شارژ و دشارژ خازن:

------------------------------------------

فرمت:power point

پسوورد:westerman.blog.com

حجم:۱.۰۵م ---۲۹صفحه

----------------------------------------

 

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۲/۲۲ساعت 15:47  توسط Ahmad  |